Adieu Beker van de Kempen. Succes voor de invallers.

Droevige tijding in de rangen van groen-wit. Op 23 september overleed Carine Smeyers op nauwelijks 60-jarige leeftijd. Carine was de moeder van Thomas – Hopeless – Mertens,

sedert vele jaren trouwe speler bij Hoekske Sport.

Het lot kan hard en onverbiddelijk toeslaan en dikwijls ook veel te vroeg, zoals dit bijde moeder van Thomas het geval was.

Gans groen-wit biedt langs deze weg aan de familie en in het bijzonder aan Thomas,de gevoelens aan van innige deelneming bij dit smartelijk verlies.

Het kon Thomas niet weerhouden om toch even aanwezig te zijn en hij hielp mee om de zege van onze invallers te verwezenlijken.

Die zege kwam er na een spannend kijkstuk dat onze groentjes slechts in het ultieme einde met succes konden besluiten. Beide ploegen zorgden voor een karrevracht aan doelpunten tijdens een treffen tussen twee bedreigde teams die nu toch bewezen alles op alles te zetten om het verblijf in vierde afdeling te kunnen verder zetten.

De score mag dan wel grote proporties te hebben aangenomen, het had zelfs nog meer gekund. En in dit verband willen we niet nalaten om speciaal melding te maken van een actie die er best mocht zijn. Zowat midden de tweede helft veroverde Ilias het leder en trok onverhoeds ten aanval. Hierbij verschalkte hij verdediger na verdediger maar bij het moment om succesvol te besluiten verslikte hij zich op de bal en weg was de kans. Echt spijtig het zou zonder meer een pareltje van een doelpunt zijn geweest. Hoe dan ook, de driepunter is binnen en die werd dan nog bereikt bij afwezigheid of uitvallen van een tweetal vaste pionnen en neem daar nog het verplaatsen van Colin van de voorlinie naar het doel bij.

We hopen echt dat het voor de groentjes niet bij deze ene prestatie mag blijven. Misschien al in de match op Germeer?

Ook veel doelpunten in Dessel tijdens de ½ finale van de Beker, op het terrein van en tegen Kempenzonen. En laat ons toch maar vooropstellen dat Kpz de zege verdiende.

Groen-wit trachtte wel om een waardige tegenstander te zijn maar uiteindelijk dienden ze toch afscheid te nemen van het bekergebeuren.

Nochtans was de vlugge 0-1 voorsprong (Dries) heel hoopgevend maar de Desselaars sloegen terug en net voor de rust kamen zij op een 3-1 voorsprong.

Even kregen we weer hoop toen Stig aan Bart de mogelijkheid bood om de score op 3-2 te brengen maar de thuisploeg sloeg die hoop al snel aan diggelen met een vierde treffer. Het leek bij de groenhemden de moed wat te ontnemen en nadat Bart een reuzenkans bij het Armand Melisstadion deed belanden sloegen de Desselaars even later opnieuw toe en was het groen-witte lot bezegeld.

Toch nog even melden dat de Desselse spelmaker geen makkelijke partij kreeg. Dennis volgde hem voortdurend als een schaduw en dikwijls met succes, al was dit voor hem een totaal ongewone opdracht. Goed gedaan Dennis.

Het resterende programma voor de hoofdtenoren in de zeer nabije toekomst bestaat dus verder in het afwerken van de uitgestelde matchen van seizoen 19-20.

Voor de hoofdtenoren niet zo heel belangrijk maar het kan mogelijk wel van belang zijn voor een goede voorbereiding op het volgende seizen (start in november).

Op de foto’s : Oude en nieuwe spandoeken.

 Ter ere van onze supporters werd het “bedank-doek” vernieuwd en verplaatst naar de kantine waar het een wat minder geteisterd plekje verkreeg.

Het andere “Deliasterrein-doek” was al langer verwijderd ook al ingevolge de schade die er was opgelopen door de bijwijlen grillige weersomstandigheden.

Pittig detail : In voorbereiding op de feesten in verband met het 50-jarig jubileum, hadden we getracht om de oorsprong van de naam te achterhalen. De naam zelf was niet zo ver te zoeken. Duivel-doet-al van toen, Willy Geboers, had als bijnaam “Willy Van den DEEL”. Als dank voor zijn enorme inzet voor onze club werd het veld door onze beleidsmensen gedoopt in “DELIASSTADION”. Wij hebben geprobeerd om de oorsprong van “ Den DEEL” te kunnen achterhalen, maar zelfs de familieleden van Willy konden ons hierbij niet helpen.

Nuttige informatie hierover zou ons vooralsnog zeker plezieren.