Groen-witte nieuwjaarswensen

Bestaansjaar nummer 50 zit er bijna op en dus de hoogste tijd voor een korte terugblik op het voorbije jaar, dat intussen tot één der mooiste bladzijden zal gekend zijn in onze dikke groen-witte geschiedenisboeken.

Hoog tijd ook om al onze gemeende nieuwjaarswensen over te maken aan alles en iedereen die groen-wit dierbaar is en die we onze oprechte dank willen betuigen voor de steun die ieder op zijn manier aan onze mooie club heeft verleend.

Moge het mij niemand kwalijk nemen dat we voor het overbrengen van onze wensen even terug grijpen naar ons clubblad van 1985 en we dit maal voor een gemakkelijke opdracht hebben gekozen om de teksten van toen letterlijk over te nemen. Het mag dan al vele jaren geleden zijn toch staan wij nog steeds onverminderd achter de gedachten die er toen heersten  :

“”“””  Het bestuur van HOEKSKE SPORT houdt er aan u allen, welgemeend, een voorspoedig 2018 toe te wensen. Moge het nieuwe jaar U zelf, uw familie en allen die u dierbaar zijn, overtalrijke momenten brengen van vredig geluk, gezondheid en … heuglijk voetbalgenot.
Bij aanvang van een nieuwe serie van 12 maanden hebben we doorgaans wel de beloften en de moed om sommige dingen te doen of beter te gaan doen.
Anderen zullen dan weer trachten om fouten uit het verleden te vermijden, enzoverder.
Of het nadien dan ook allemaal klopt is niet zo belangrijk. De intenties zijn er en dat getuigt van moed en gezonde levenskracht. Ook Hoekske Sport leeft mee met deze gedachtegang. Wij hopen u tijdens het nieuwe jaar nog meer voetbalvreugde te kunnen aanbieden.
Wij garanderen meer dan ooit, stevige banden van kameraadschap. Onze kantine zal een warme plek zijn waar iedereen van harte welkom is. Niet alleen bij onze thuiswedstrijden maar evenzeer bij andere activiteiten (kaartavonden, quizzen, en andere).
Kortom, onze voetbalmolen zal draaien als nooit tevoren, aangedreven als hij wordt door een energie die overvloedig wordt opgewekt door het bruisen van ons voetballeven.
Het voorbije jaar bracht wellicht soms niet altijd rimpelloze momenten maar de moed en het doorzettingsvermogen van ieder die onze club lief heeft, bracht ons schip altijd terug in de juiste koers en gevaarlijke klippen lieten we steeds achter ons.
In deze toestand stevenen we dan ook, boordevol geladen met ambities, het nieuwe jaar is.
We vertrouwen onverminderd op de krachten die ons reeds jaren trouw waren.
We rekenen op onze jeugd, waarmee we met bewuste fierheid mogen pronken.
Mogen de voetbalgoden, als die bestaan tenminste, ons in 2018 genadig zijn. “”””

(clubblad januari 1985).

Het jaar 2017 zal voornamelijk geboekt staan als het jaar van onze gouden jubileum. De aandacht die aan dit evenement werd verleend is onovertroffen.

Het werd een periode van vreugde en plezier die zonder meer passend was voor zulke lustrumviering. Nog steeds zijn wij allen dankbaar die hun steentje bijdroegen tot het welslagen van dit onvergetelijke evenement. Een viering die zijn gelijke in onze rijke geschiedenis niet kende. Maar laten we ook niet vergeten dat onmiddellijk in de beginjaren een tweede team werd opgericht (1968) en dat inmiddels dus eveneens van een vijftig-jarige loopbaan begint. En ondanks alle mindere beginresultaten groeide het team met de jaren uit tot een knap geheel dat heel wat titels binnen rijfde. Het mag zeker eens worden gezegd van onze groentjes in vierde afdeling.

In de competitie werd het opnieuw een “ one-man show “ van het team van de Hessie, dat weer, en verdiend, de titel veroverde. Groen-wit kon dus alleen meedingen naar de titel van vice-kampioen, maar die titel kon dan wel intussen aan ons schitterend palmares worden toegevoegd.

En al willen we op dit moment zeker niet op de feiten vooruit lopen, toch lijkt de kans groot dat een herhaling van vorige competitie niet onwaarschijnlijk is.

Maar je weet toch maar nooit en de huidige leider houdt er best rekening mee dat het elftal uit de Bremstraat kort op de hielen zit.

Toch waren er ook enkele minpunten. De zware nederlaag tegen een elftal uit vierde afdeling in de halve finale van de beker Aerts/Noyen was een zware teleurstelling en de perikelen omtrent de finale van de beker van Vlaanderen maakten dat groen-wit nu in de bekermatchen, vanaf de zijlijnen mag toekijken.

Onze invallers maakten voor het eerst kennis met vierde afdeling. Voor een plek in de hoogste regionen kwamen ze niet in aanmerking maar anderzijds was er op geen enkel ogenblik gevaar voor een nieuwe duik.

De wijzigingen die er de laatste jaren plaats vonden in de arbeidersvoetbalbond en het aansluiten van vele andere teams uit een verdwenen bevriende bond, maakten dat onze invallers geregeld in de wei dienden te komen tegen nieuwe elftallen die bij hun aansluiting in de laagste afdelingen dienden uit te komen.

Eenmaal deze toestand wat genormaliseerd zal zijn komen er beslist goede resultaten.

Overigens hebben we met plezier vastgesteld dat enkele nieuwe en jonge krachten onze gelederen hebben versterkt en dat geeft vertrouwen. Een beetje laattijdig maar toch van harte heten we ze welkom bij onze vereniging.

Hoe dan ook, we wensen beide elftallen veel succes en veel voetbalgenot toe. Graag willen we deze rubriek beëindigen met een woordje van dank aan hen die aan de zijlijn een stevige bijdrage leveren. We denken dan vooral aan onze “lijnentrekkers” Pol en Harry die het veld keurig in orde brengen, nadat klein Dréke het gras vakkundig had behandeld.

Ook alle dank en waardering aan de collega’s Patrick en Koen voor hun wekelijkse verslaggeving en uiteraard ook aan webmaster David voor het optimaal behartigen van onze website.

Ook  was er opnieuw de begeestering van Ria en Theo die onze parel in de beste toestand brengen en ondanks de geweldige drukte, vooral tijdens de rust en vlak na de wedstrijden, al onze bezoekers op de best mogelijke manier aan hun drankje helpen.

Oprecht proficiat jongens. Groen-wit is u meer dan ooit dankbaar.

En last but not least : ons aller verslaggever Zjein, die steeds weer zijn passend woordje of verslagje aanlevert. Al tientallen keren gaf hij aan te stoppen, maar bloed kruipt waar het niet gaan kan... Oprecht Merci Zjein!

Om helemaal af te sluiten hebben we dan nog enkele schitterende berichten: Sedert het prille begin van deze competitie moesten we noodgedwongen de diensten missen van Ronny, wegens opgelopen zware kwetsuur. Inmiddels is Ronny, na een geslaagd operatief ingrijpen, volop bezig met de revalidatie en we zien hem binnen enkele weken zeker op het veld terug. Welkom terug Ronny. We kijken er met plezier naar uit.

Ander goed nieuws is er van Joris. Jorre werd zopas de trotse papa van een eerste kindje. De kleine  Siem en de mama stellen het uitstekend en we bieden langs deze weg al onze gemeende gelukwensen aan voor de nieuwe papa en mama. Proficiat Jorre. Het kindje zal zonder twijfel in een warme nest opgroeien en hopelijk zien we hem dikwijls in de Bremstraat terug.

En da’s nog niet alles. Binnen een kleine tijdspanne zijn er opnieuw heuglijke gezinsuitbreidingen in het verschiet. Misschien kunnen we binnenkort wel gewagen van een groen-witte “baby-boom”. Hierover beslist later meer.

Volgende week gaan we even een meer ludieke toer op met waarempel een prijsvraag.
Hou dus goed onze site in de gaten en maak u alvast klaar om aan de opgave deel te nemen. Natuurlijk zullen er mooie prijzen te winnen zijn voor de winnaar.

Tot volgende week.