Eindelijk een lichtje aan het einde van de tunnel …?

Maar ondanks de hoopvolle vaccingegevens over corona, wordt groen-wit nog maar eens getroffen door een bericht van overlijden.

Op 16 december overleed één van onze meest getrouwe supporters op zestig jarige leeftijd. 

Sedert vele jaren was Luc Van Reusel een groen-witte aanhanger met hart en ziel, die we altijd tijdens de wedstrijden aan het terrein terug zagen. Samen met echtgenote Geertrui,  zijn broer Patrick en diens vrouw Tony, brachten ze heel wat uurtjes door aan het Deliasstadion.

Een viertal jaren geleden kreeg Luc de onaangename tijding dat hij leed aan een kankersoort die hem voor de rest van zijn leven zou moeten meedragen.

En al zagen we hem toch meermaals terug in de Bremstraat toch maakte de (rug)pijnen het noodzakelijk om geregeld pijnstillers bij de hand te hebben om het leven draaglijk te maken. Helaas konden die medicijnen niet baten maar zorgden er wel voor dat hij min of meer pijnloos uit het leven kon stappen. Uiteindelijk stierf Luc thuis na een leven dat voor hem dikwijls in het leven had gestaan bij het aanmoedigen van groen-wit tijdens onze matchen.

De ganse groen-witte schare biedt langs deze weg de gemeende gevoelens van medevoelen aan, bij dit smartelijk overlijden, aan zijn vrouw Geertrui en de verdere familieleden waaronder broer Patrick en schoonzus Tony.

Ondanks het pijnlijke verlies hopen we toch om hen nog altijd bij groen-wit te mogen verwelkomen.

Wij hopen tevens dat er nu stilaan een einde mag komen aan de lijst van overlijdens van personen die deel uitmaakten van onze club of die groen-wit dierbaar waren.

Intussen verscheen er een lichtje aan het einde van de covid-19 tunnel en meteen ook aan de groen-witte tunnel. Laat ons dat tenminste hopen.

Sedert maart van dit jaar zorgt het afschuwelijk misbaksel voor een nooit geziene rampspoed en het is een feit dat wij ook niet ontsnapten aan de wanhopige toestand die het virus meebracht. Zelfs een korte opflakkering in september werd brutaal in de kiem gesmoord.

Iedereen zag uit naar een middel (vaccin) dat er zal voor zorgen dat de toestand zal keren maar niettemin zullen er nog talrijke weken of maanden komen van inspanning en dat zal ook wel voor groen-wit van toepassing zijn. We beschikken niet over een glazen bol en het blijft derhalve maar altijd wachten tot wanneer het onding de handdoek in de ring zal werpen en wij eindelijk terug opnieuw aan onze zo geliefde sport kunnen terug denken.

Intussen houden wij er stellig aan om ieder van ons prettige eindejaarsfeesten toe te wensen, al zullen die nooit de vreugde en plezier meebrengen die we altijd kenden aan het einde van een afgelopen jaar.

Tot anno 2021.

Op de foto : gedachtenisprentje van Luc