JAAR 2021 , JAAR VAN DE HOOP …

Aan al onze spelers, leden, supporters, sympathisanten :

Het bestuur van HOEKSKE SPORT houdt er aan u allen welgemeend, een zalig en gelukkig 2021 toe te wensen. Moge het nieuwe jaar u en hen die u dierbaar zijn, overtalrijke momenten bezorgen van geluk,voorspoed, gezondheid …

Groen-wit hoopt stellig u onverminderd alle voetbalvreugde te kunnen aanbieden. Wij garanderen meer dan ooit stevige banden van kameraadschap en wij verzekeren dat ons terrein in de Bremstraat opnieuw de locatie zal zijn waar we ons helemaal thuis voelen, zoals dat trouwens al vele jaren het geval is.

Het voorbije jaar bracht ons niet altijd rimpelloze dagen . Een nooit geziene misbaksel kwam uit verre streken overwaaien en zorgde er voor dat al onze activiteiten een flinke deuk kregen. Het seizoen 2019/2020 zal dan ook noodgedwongen de geschiedenis in gaan als een rampzalig jaar.

Gelukkig is er dat sprankeltje hoop dat ons opnieuw doet dromen van een betere toekomst en er kan voor zorgen dat alle narigheid zo vlug als mogelijk uit onze gedachten zal verdwijnen.

In deze toestand stevenen we dan ook, boordevol geladen met ambities, het nieuwe jaar in.

We vertrouwen op ieder van hen die ons al jaren trouw bleven. We rekenen op onze groen-witte aanhang. Een aanhang waarmee Hoekske Sport met bewuste fierheid mag pronken.

Zoals het hoort hebben we een apart woordje van dank voor hen die een extra steentje bijdroegen in het succesverhaal van onze club. Hierbij denken we vooral aan Theo en Ria die de meeste zorg droegen voor onze kantine, zowel tijdens als buiten de matchen.

Steeds opnieuw waren onze lijntrekkers Harry en Pol op het appel en tenslotte gaat onze waardering naar Patrick en Koen die de wekelijke rapporten van de wedstrijden voor zich namen. Zeker ook Zjein niet te vergeten die regelmatig toch nog wat beweging in onze site bracht in barre Corona tijden.

Het ga u allen goed en hopelijk tot heel spoedig.

Groen-wit