Hoekske sport en de reclamewereld

Je kan er gewoon niet naast kijken : de ganse wereld wordt overspoeld door affiches, teksten, foto’s en noem maar op met publiciteit voor allerlei materies : voor handelaars, voor artikelen, voor manifestaties, voor firma’s en zo verder.

Je noemt het en het is er.

Nu ja, het is er altijd wel geweest onder één of andere vorm maar tegenwoordig is het gewoon niet meer weg te denken. Waar is de tijd dat er al wel eens bezwaren opdoken tegen reclameborden die al of niet gepast in het zicht werden gesteld.

De vrees bestond immers dat er meer belangstelling opgewekt zou worden voor al die kleurrijke borden, dan voor de rest.

We maakten het meermaals mee dat voetbalwedstrijden niet op tv werden uitgezonden als de propaganda niet werd verwijderd of verplaatst.

 Het kan verkeren!  Zelfs een club als Hoekske Sport gaat nu hand in hand met het reclamefenomeen dat een machtige positie wist te veroveren.

Ook onze handelaars, wij noemen hen graag “ onze sponsors ”, waren bereid om een deel van onze afspanningen op te vragen om teksten, symbolen of logo’s aan onze supporters te laten kennen. Het gevolg hiervan is een volledig stuk achter het doel dat de aandacht trekt. En zeker nu de panelen op een knap versierde manier werden aangemaakt en werden opgehangen.

 Werden wij dan vroeger niet geconfronteerd met reclame? Jawel hoor  !!!

Het moet begin de jaren 70 van vorige eeuw zijn geweest dat we een vriendschappelijke partij hadden georganiseerd met de firma “Rombouts Koffie “.  Dat het precies die firma was, was geen toeval. Niet minder dan drie vertegenwoordigers van voornoemde firma hadden een aansluiting bij groen-wit (Carlo, Staf en Louis Bon). Na het partijtje en na het drinken van een lekkere tas (Rombouts)koffie, werd ons beloofd dat de koffiefirma ons borden zou leveren, uiteraard met propaganda van het merk, voor een deel van onze terreinafsluiting. Zo gezegd, zo gedaan. Enkele weken na het bezoek van de koffiemensen prijkten de zwart-rode borden omheen een deel van het veld.

Ze zouden trouwens vele jaren stand houden, tot een andere manier van reclame werd uitgedokterd. De houten borden werden vervangen door betonnen  platen en die voorzagen we zelf van de nodige propaganda. Vooraf hadden we bezoekjes gebracht aan handelaars of andere commerciële instanties, die bereid waren enkele briefjes van 100 frank (Belgisch geld) neer te tellen ter compensatie.

Nu onlangs werden ook de betonnen platen afgedankt en vervangen door nieuwe borden. En omdat ook de vooruitgang in de reclamewereld niet stil staat is het vernieuwde stuk omheining knap opgemaakt en aangebracht. Het deel achter het doel volstond zelfs niet en ook tussen de twee dug-outs vonden we een gunstig plekje voor nog meer sponsorwerk.

Groen-wit is zonder meer fier op hetgeen achter het doel en tussen de dug-outs werd verwezenlijkt en dat was alleen mogelijk door de steun van vele handelaars die onze club genegen zijn.

Al wie met groen-wit mee leeft, heeft dan ook de meeste waardering voor hen, onze sponsors dus, die door hun inbreng duidelijk laten merken dat ze Hoekske sport zeer genegen zijn. Wij van onze kant erkennen de meeste dankbaarheid voor alle personen of instanties die met veel welwillendheid geholpen hebben aan de totstandkoming van deze knappe aangelegenheid.